Image

Cisterna za osoku i navodnjavanje

Savremeno stočarstvo zahteva opremljenost farmi i ovom vrstom mašina, koje štede vreme i napor, a rad je čist i higijeničan. Cisterna je namenjena pražnjenju osočnih jama, kao i svih ostalih septičkih jama u proizvodnim objektima i domaćinstvima. Može se upotrebiti za prevoz vode i zalivanje. Kompaktna konstrukcija garantuje dug vek trajanja  i jednostavno rukovanje. Cisterna je opremljena vakum pumpom, mehaničkom kočnicom i signalnim uređajima koji joj omogućuju kretanje u javnom saobraćaju. Sigurnosni ventil za vakum sprečava deformaciju bureta cisterne koje je dugo vremena u eksploataciji. Cisterna od 6000 litara ima i pneumatske kočnice. Cisterna M 10 m3 se ne radi u pocinkovanoj varijanti.

Dodatna oprema:

Modeli M 436.30 i M 437.30 imaju mogućnost ugradnje pneumatskih kočnica i točka za oslanjanje.

Svi modeli imaju mogućnost ugradnje bočnog otvora za punjenje, šipke za otvaranje zasuna iz traktora i pneumatskog ili hidrauličnog cilindra za otvaranje zasuna.

Tehničke karakteristike

Tip cisterne   M-437.30

 

(M 2.4 m3)

M-436.30

 

(M 3.2 m3)

M-486.30

 

(M 6 m3)

M-487.30

 

(M 10 m3)

Zapremina l 2 400 3 200 6 000 10 000
Širina m 1,80 1,80 2,18 2,44
Dužina m 4,33 5,00 6,35 7,85
Visina m 1,84 1,84 2,63 2,75
Pneumatici   10×15″ 10×15″ 16.0/70 x 20″ 16.0/70 x 20″
Radni pritisak bar 1,0 1,0 1,0 1,5
Vakum % 80 80 80 80
Učinak pumpe l/min 3 600 3 600 5 700 8 100
Potrebna vuča kW 16 22 50 120
Težina prazne cisterne kg 780 840 1740 2680