Image

Plugovi:

755.2 i 755.3 – 756.2 i 756.3 – 757.2 i 757.3 – 758.2 i 758.3

Namenjeni su za osnovnu obradu na svim tipovima zemljišta. Kvalitetno ore, dobro izorava, prevrće, drobi i slaže plastice.

Dobro zaorava žetvene ostatke, korovske biljke i ostalo.Uspešno se koristi na nagnutim i talasastim terenima.

Namenjen je pretežno individualnom sektoru.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PLUGOVA

 

  755.2 755.3 756.2 756.3
Širina radnog zahvata 2 x 25 3 x 25 2 x 30 3 x 30
Dubina rada (cm) 25 25 25 25
Rastojanje između plužnih glava (cm) 67 67 80 80
Visoki klirens (cm) 63 63 63 63
Niski klirens (cm) 56 56 56 56
Težina (kg) 231 360 250 375
Potrebna snaga (kW) 26 45 30 50

 

  757.2 757.3 758.2 758.3
Širina radnog zahvata 2 x 35 3 x 35 2 x 40 3 x 40
Dubina rada (cm) 30 30 35 35
Rastojanje između plužnih glava (cm) 94 94 97 97
Klirens (cm) 72 72 72 72
Težina (kg) 320 440 335 460
Potrebna snaga (kW) 45 60 50 70