Image
Ratarski mulčari spadaju u grupu poljoprivrednih mulčara i prvenstveno su namenjeni za usitnjavanje biljnih ostataka nakon žetve ratarskih kultura, kao što su kukuruz, suncokret, slama, šećerna repa, uljana repica, pirinač i slično. Pored svoje osnovne namene mogu se koristiti i za usitnjavanje biljne mase, uređivanje i održavanje svih drugih poljoprivrednih, komunalnih, zapuštenih i neobrađenih površina. Zahvaljujući velikoj brzini rotora, koji je elektronski balansiran, noževi precizno i efikasno usitnjavaju biljne ostatke i tako ih pretvaraju u lako humusno đubrivo, čime se poboljšava kvalitet i prirodna plodnost zemljišta, a smanjuje potreba za veštačkim đubrenjem. Na taj način se direktno utiče na smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje i povećanje prinosa.


Prednosti:
- Univerzalna primena
- Snažna i masivna konstrukcija 
- Sa univerzalnim Y noževima usitnjava biljnu masu do 50 mm debljine, a sa čekić -noževima do 80 mm debljine
- Niski troškovi i jednostavno održavanje
Podešavanje visine rada

a) Točkovi (standardno) ili valjak (opcija,standardno za FPM 618.999);
b) Bočni klizači.
Image
Bočni prenos preko seta specijalnih nazubljenih klinastih kaiševa.    
Mašine sa radnim zahvatom od 4 metra i 5,6 metara imaju bočni prenos sa obe strane.
Opcije noževa

    a) Univerzalni Y nož – za sve tipove biljne mase, a posebno za: kukuruz, suncokret, šećernu repu, pamuk, travu, korov i slično;
    b) Ravan nož – pšenica, raž, ječam, ovas, pirinač i slično;
    c) Čekić-nož – za teške radne uslove, kao što su drvenasta i deblja biljna masa.
Podešavanje ugla izbacivanja usitnjene mase preko usmerivača na zadnjem poklopcu (rasturanje ili sakupljanje).
Kontranoževi obezbeđuju veću usitnjenost biljne mase. Jedan set (red) predstavlja deo standardne ponude, a postoji i opcija ugradnje još jednog seta (preporučuje se za slamu i slično).
Transmisija od multiplikatora do bočnog prenosa (vratilo u uljnom kućištu).
Masivni točkovi i nosači točkova (modeli od 4 m i 5,6 m).
Masivne priključne tačke za priključivanje na traktore II i III kategorije (modeli od 4 m i 5,6 m).