Vučeni atomizer

Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Koncipirani su tako da se mogu vući kao prikolica, što rasterećuje angažovanu snagu traktora i omogućava traktorima snage preko 33kW rad na brdovitim i težim terenima. Membranska pumpa opremljena je vratilom sa dva izlaza, tako da je kardanskim vratilima povezana jednom stranom sa traktorom, a drugom stranom sa multiplikatorom, koji povećanim brojem obrtaja pokreće radno kolo ventilatora. Na taj način traktor istovremeno pokreće pumpu i radno kolo ventilatora. Svi atomizeri su opremljeni hidropneumatskim mešačem, a radni pritisak od 0 do 50 bara reguliše se putem posebnog regulatora.

 

 

 

Pumpe 

 
  Comet IDS 1000 Comet IDS 1400
 
Membrane (klip) 3 4
Protok (l/min) 100 140
Pritisak (bar) 50 50
Broj obrtaja (o/min) 550 550

 

U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:

Opciono u ponudi imamo i regulator pozicioniran u kabini (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno)

        

Izrađuju se tri osnovna tipa i to: 

  Oznake prizvoda AM-550INOX AM-1100INOX AM-1650INOX
Segmenti proizvoda Opcije
Rezervoari 550l INOX - -
1100l INOX - -
1650l INOX - -
Pumpe Comet IDS-1000
Comet IDS-1400
Regulatori Comet sa 3 izlaza
Uređaji Uređaj za ratarsko prskanje 10m
Uređaj za ratarsko prskanje 12m
Uređaj za ratarsko prskanje 10m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice
Uređaj za ratarsko prskanje 12m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice 
Uređaj za ratarsko prskanje 15m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice 
Filteri Injektor sa ručicom za ispuštanje vode
Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje Mlaznice Geoline-Tecomec 0,15 zelene
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,2 žute
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,3 plave
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,4 crvene
Mlaznice Lechler – Geoline 0,2 žute
Mlaznice Lechler – Geoline 0,3 plave
Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,2 žute PROTIV VETRA
Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,3 plave PROTIV VETRA
Mlaznice mesingane MS 0,2
Mlaznice mesingane MS 0,3
Mlaznice mesingane MS 0,4
Mlaznice mesingane kružne
Mlaznice Albuz
Držač za trokrake mlaznice (tri mlaznice)

♦ - Standardno se ugrađuje

◊ - Opciono po zahtevu kupca