Image
Kosačica je osnovna mašina u liniji za spremanje sena. Bez obzira na tip svaka kosačica mora da zadovolji sledeće zahteve: univerzalnost upotrebe (rad na ravnim i nagnutim terenima), čistoća reza (za sve vrste trava bez oštećenja), velike radne brzine i učinci, lako i jednostavno održavanje.

Kosačice mogu da rade pri nagibu od 45 stepeni, kako pri pozitivnom, tako i pri negativnom nagibu.

Radna dužina - 135 cm
Radni kapacitet 1.0 ha/h
Potrebna snaga 18kW
Broj obrtaja/min 2347
2disak sa po 3 noža
Težina 310kg