Vučeni atomizeri K serije

Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Koncipirani su tako da se mogu vući kao prikolica, što rasterećuje angažovanu snagu traktora i omogućava traktorima snage preko 33kW rad na brdovitim i težim terenima. Membranska pumpa opremljena je vratilom sa dva izlaza, tako da je kardanskim vratilima povezana jednom stranom sa traktorom, a drugom stranom sa multiplikatorom, koji povećanim brojem obrtaja pokreće radno kolo ventilatora. Na taj način traktor istovremeno pokreće pumpu i radno kolo ventilatora. Svi atomizeri su opremljeni hidropneumatskim mešačem, a radni pritisak od 0 do 50 bara reguliše se putem posebnog regulatora.

 

Rezervoar za radnu tečnost zapremine 1000 litara, drugi dodatni rezervoar za ispiranje i treći rezervoar za čistu vodu.

 

Po posebnom zahtevu u fabrici se rade atomizeri sa različitim usmerivačem vazduha za tretiranje razliitih kultura kao što su šume, suncokret, duvan i dr.

Pumpe 

 
  Comet APS 71 Comet IDS 1000 Comet IDS 1400
 
Membrane (klip) 3 3 4
Protok (l/min) 71 100 140
Pritisak (bar) 50 50 50
Broj obrtaja (o/min) 550 550 550

 

Opciono u ponudi imamo i regulator pozicioniran u kabini (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno)

        

Opciono - dodatno:

  • Koturača sa 50m creva.

  • Upravljanje iz kabine

  • Različiti tipovi regulatora, kao i elektronska regulacija

  • Top-štelujuće dizne