Nošene prskalice F-serija

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. 

Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama.

Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

Osmišljene su tako da mogu sa jednim punjenjem mogu da obave prskanje na većim površinama, a mogućnost ugradnje većih uređaja osiguravaju da se taj zadatak što brže i efikasnije obavi. 

Vodili smo računa i o transpotru prskalica kako iz prodajnog objekta tako i prilokom eksploatacije da maksimalna širina prskalica se kreće do 2,4m kao i visina može da se koriguje da bude do 2,4m. Time smo omogućili da maksimalno olakšamo korišćenje naših proizvoda.

Prikaz  prskalice sa prednje strane. 

 

Napomena: da se injektorski filter može pomerati na obe strane prskalice kao i sa strane. Time se omogućava da se položaj maksimalno prilagodi svakom korisniku. 

Tabele u nastavku prikazuju pumpe koje se ugradjuju

 
 
  Comet BP-105  Comet BP-125 Comet BP-151K
 
Membrane (klip) 2 3 4
Protok (l/min) 60 125 151
Pritisak (bar) 20 20 20
Broj obrtaja (o/min) 550 550 550

 

  Comet BP-171K Comet BP-205 Comet BP-235
 
Membrane (klip) 4 6 6
Protok (l/min) 171 205 235
Pritisak (bar) 20 20 20
Broj obrtaja (o/min) 550 550 550

 

U osnovnoj varijanti pumpe ugrađujemo različitih protoka jer su direktno vezane za raspon uređaja. 

U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:

Osnovni tip Geoline (Tecomec)

Opciono u ponudi imamo i regulator sa preciznim podešavanjem (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno).

          

Primer prikaza prskalice sa kratkim opisom i raširenim granama

Prikaz prskalice M-800F sa raširenim uređajem, specifikacija:

- 12,5 metara

- tripleks dizname (2, 3 i 4) 

- sa nivelacijom (kopirajući)

- sa podešavanjem visine (čekrkom) 

- pumpa Comet BP-105

U tabeli ispod dati su osnovni podaci E-serije i njihove dodatne opcije.

 
  Oznake prizvoda M-800 M-1000 M-1200
Segmenti proizvoda Opcije
Rezervoari 800l+50l+15l (3 rezervoara) - -
1000l+50l+15l (3 rezervoara) - -
1200l+50l+15l (3 rezervoara) - -
Pumpe Comet BP-105k
Comet BP-125k
Comet BP-175k
Regulatori Comet sa 3 izlaza
Comet sa 4 izlaza
Comet-Geoline sa 4 izlaza
Comet-Geoline sa 5 izlaza 
Uređaji Uređaj za ratarsko prskanje 10m
Uređaj za ratarsko prskanje 12m
Uređaj za ratarsko prskanje 10m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice
Uređaj za ratarsko prskanje 12m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice 
Uređaj za ratarsko prskanje 15m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice 
Filteri Injektor sa ručicom za ispuštanje vode
Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje Mlaznice Geoline-Tecomec 0,15 zelene
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,2 žute
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,3 plave
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,4 crvene
Mlaznice Lechler – Geoline 0,2 žute
Mlaznice Lechler – Geoline 0,3 plave
Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,2 žute PROTIV VETRA
Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,3 plave PROTIV VETRA
Mlaznice mesingane MS 0,2
Mlaznice mesingane MS 0,3
Mlaznice mesingane MS 0,4
Mlaznice mesingane kružne
Mlaznice Albuz
Držač za trokrake mlaznice (tri mlaznice)

♦ - Standardno se ugrađuje

◊ - Opciono po zahtevu kupca